ملک و سرمایه گذاری در جزیره کیش

افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت چگونه محاسبه شد؟

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بررسی‌های مختلفی درباره نحوه محاسبه افزایش تعرفه انجام شد اما نرخ تورم برای ما بسیار مهم بود تا آن چیزی که مصوب می‌شود، نزدیک به نرخ تورم باشد.

مهدی روحانی‌نژاد درباره مبنای درصد افزایش تعرفه اینترنت اظهار کرد: بررسی‌های مختلفی از این جهت که اپراتورها چقدر هزینه برای توسعه شبکه خود نیاز دارند انجام شد.

وی افزود: همچنین اپراتورها متناسب با درآمدی که دارند چه میزان افزایش می‌توانند هزینه را پوشش دهند. در کنار موارد گفته نرخ تورم برای ما بسیار مهم بود تا آن چیزی که مصوب می‌شود نزدیک به نرخ تورم باشد.

افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت چگونه محاسبه شد؟

بینش بیشتر

نام و نام خانوادگی *
شماره همراه: *
در خواست مشاوره در خصوص: *
متن توضیحات ( اختیاری )
پاسخ جمع 1+98 را در فیلد زیر بنویسید ↓

🔔 جهت خروج از سیستم بر روی دکمه زیر کلیک کنید ↓